Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa, gevestigd aan Prinsenweide 14 7317 BB Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://www.whoe.nl  
De Rozenhaag 7
7325 EW Apeldoorn.

055 - 8 200 200  

Arjen van Vessem is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa Hij is te bereiken via info@whoe.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@whoe.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)

persoonsgegevens  -> Bewaartermijn 12 maanden na uitschrijving vrijwilliger> Reden: In geval calamiteiten nemen wij bij uitzondering graag nog contact op.

Personalia -> Bewaartermijn 12 maanden na uitschrijving vrijwilliger> Reden: In geval calamiteiten nemen wij bij uitzondering graag nog contact op.  

Adres -> Bewaartermijn 12 maanden na uitschrijving vrijwilliger> Reden: In geval calamiteiten nemen wij bij uitzondering graag nog contact op.  
Mailadres -> Bewaartermijn 12 maanden na uitschrijving vrijwilliger> Reden: In geval calamiteiten nemen wij bij uitzondering graag nog contact op.In geval van nieuwsbrief inschrijving verwijderen wij per direct op verzoek.  

Telefoonnummer -> Bewaartermijn maximaal 24 maanden na laatste contact, tenzij anders overeengekomen> Reden: Wij bewaren graag de nummers van onze relaties om in de toekomst nogmaals te kunnen benaderen indien van toepassing. Wij zullen uw nummer nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.   Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@whoe.nl.   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.   Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@whoe.nl. Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:   - Uw gegevens zoals naam, adres, tel.nr. en e-mailadres staan bij het bestuur in het dagelijks adressenbestand van de stichting WHOE te weten in de computer van de secretaris en de computer van de coördinator/PR-vrijwilliger. - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. -DKIM en SPF zijn de internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (www.whoe.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.