De stichting heeft sponsors en donateurs. Donateurs zijn WHOE-meelevenden die regelmatig (kwartaal/half jaar of jaar) een bedrag overmaken naar onze stichting. We zijn erg blij met deze mensen, omdat we op deze manier jaarlijks een vast bedrag krijgen waarmee we rekening kunnen houden als er een transport gepland wordt.


We zouden het zeer op prijs stellen als u ook donateur zou willen worden. U ontvangt dan onze nieuwsbrief (2 x per jaar) en natuurlijk de verslagen van de transporten (eventueel beide per e-mail).


Stuur een e-mail met daarin uw naam en het bedrag van uw donatie en of u per maand, kwartaal, halfjaar of jaar wilt doneren.


Natuurlijk zijn wij ook blij met een eenmalige gift. Dat kan op onze bankrekening: NL53 ABNA 0432 4550 94  t.n.v. Stichting WHOE


Uw donatie of gift kunt u ook opgeven bij de post “giften” op uw aangifteformulier van de inkomstenbelasting. Ons RSIN is 8102 92 841


Namens de WHOE en de vele hulpbehoevende medemensen die wij dankzij u kunnen voorzien van hulpgoederen:

Dank u wel!

Steun de stichting
Met een eenmalige donatie


Velden met een * zijn verplicht om in te vullen, andere zijn een optie maar handig voor bijvoorbeeld uw eigen administratie.


Bedrag