Global Widget - WHOE


https://whoe.nl/pdf/Activiteitenverslag Stichting WHOE 2022.pdf

Op 12 november 2001 zijn de activiteiten van de Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa onder gebracht in een gelijknamige stichting.


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bieden van hulp en ondersteuning aan de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a) het inzamelen van goederen en geld in Nederland

b) het jaarlijks uitvoeren van hulptransporten naar Oost-Europa

   

De bestuursleden

- Voorzitter: Herman Garritsen

- Penningmeester: Wim Witteveen

- Secretaris: Arjen van Vessem

- Coördinator + P.R.: Vacant

- Algemeen Lid: Simonette Tak 

- Algemeen Lid: Ans de Haan

- Notulist: Evelien Kapel

De leden van het dagelijks bestuur en andere vrijwilligers mogen alleen werkelijk gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting W.H.O.E. declareren. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen geen enkele vorm van vacatievergoeding of andere vergoeding.

  

Vrijwilligers met een bijzondere taak:

 

- Ophaaldienst: Bertus, Dirk, Ronald, Gerard, Herman

- Nakijken electronische spullen: Jos

- Nakijken/repareren fietsen: Gerrit

- Timmerwerk: Joop, Aart,

- Opslagloods werkzaamheden: Ronald

- Administratie goederen: Henk & Henk

- Sorteren & inpakkenGitta, Ria, Astrid, Ans 3x, Ine, Meta, Aukje, Kitty, Nienke, Simonette, Albert, Herman, Freek, 

- Gastvrouw: Els

- Ontvangst: Ruud, Albert

- Afvoer afval: Klaas

- Algemeen Coördinator & kofferbakverkopen: Vacant

- Webmasters: Kasper, Christiaan, Anne 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 08102425

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 8102 92 841

Bankrekeningnummer: NL53 ABNA 0432 4550 94  t.n.v. stichting WHOE

 

Vestigingsgegevens:

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa

De Rozenhaag 7,
7325 EW Apeldoorn.


Actueel beleidsplan


Jaarverslagen

Omdat de WHOE een “ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, publiceren wij ons jaarverslag op de site.

Jaarverslag van 2012 (pdf).

Jaarverslag van 2013 (pdf)

Jaarverslag van 2014 (pdf)

Jaarverslag van 2015 (pdf)  

Jaarverslag van 2016 (pdf)

Jaarverslag van 2017 (pdf)

Baten- en lastenrekening 2017 (pdf)

Baten- en lastenrekening 2018 (pdf)

Baten- en lastenrekening 2019 (pdf)

Baten- en lastenrekening 2020 (pdf)

Baten- en lastenrekening 2021 (pdf)

Actviteitenverslag 2021 (pdf)

Baten- en lastenrekening 2022 (pdf)

Activiteitenverslag 2022 (pdf)