Resultaat optreden 27 augustus Matrozenkoor Apeldoorn Marktplein – update

Op zaterdag 27 augustus heeft het Matrozenkoor Apeldoorn op het marktplein opgetreden. Tijdens het optreden is er gecollecteerd onder het publiek voor de WHOE.  Direct na het laatste optreden heeft de bestuursvoorzitter van het koor een cheque van 1.500 euro overhandigd aan de voorzitter van de WHOE. Op onze actiepagina staan enkele foto’s van het optreden en de uitreiking van de cheque. Daarnaast is een link opgenomen naar een reportage van de lokale omroep Samen1-apeldoorn. Nadat alle inkomsten zijn geteld blijkt er ruim 2.400 euro te zijn opgehaald!