DE STICHTING

 

Vanaf 12 november 2001 is de werkgroep een stichting.

Dit is vooral gedaan om als rechtspersoon te kunnen optreden bij calamiteiten.

 

Doel van de stichting:

De stichting heeft ten doel het bieden van hulp en ondersteuning aan de hulpbehoevende medemens in Oost-Europa en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a) het inzamelen van goederen en geld in Nederland

b) het jaarlijks uitvoeren van hulptransporten naar Oost-Europa

 

Algemeen telefoonnummer: 055-8200200
druk 1 voor: Ophaaldienst, druk 2 voor: P.R., druk 3 voor: Kofferbakverkoop co
ördinator, druk 9 voor: Secretaris


Sorteercentrum / inzamelpunt: Prinsenweide 14, 7317 BB Apeldoorn

Open: Elke dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur

 

Dagelijks bestuur:

 

Voorzitter: Herman Garritsen

Penningmeester: Frouke Tiemens

Secretaris: Arjen van Vessem

2e Secretaris: Albert Schenk

Coördinator + P.R.: Ben van der Velden

Notulist: Ans de Haan

2e notulist: Paula Zitter

Lid: Simonette Tak

 

De leden van het dagelijks bestuur mogen alleen gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting W.H.O.E. declareren. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen geen enkele vorm van vacatievergoeding of andere vergoeding.

 

 

Vrijwilligers - opslag:

 

Ophaaldienst: Bertus, Dirk, Ronald, Gerard, Herman

Electra: Jos

Fietsen: Gerrit,

Timmerwerk: Joop, Aart,

Opslagloods werkzaamheden: Kees, 

Inboeken + papieren transport.: Henk & Henk

Sorteren & inpakkenGittaDiny, Ria, Astrid, Ans 3x, Ine, Jo, Meta, Aukje, Kitty, Nienke, Simonette, Albert,

                              Herman, Paula, Erik, Freek, 

Gastvrouw: Els

Ontvangst: Ruud, Albert

Afvoer afval: Klaas

Algemeen Coördinator & kofferbakverkopen: Ben van der Velden

Websites:www.whoe.nl en www.kofferbakverkopen.nl 

E-mailinfo@whoe.nl
Webmasters: Mar van der Velden / Christiaan Denekamp

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nr: 08102425

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer: dit betreft het nummer 8102.92.841.

 

Bankrekeningnummer: NL53 ABNA 0432 4550 94  t.n.v. stichting WHOE

 

 

 

De Vrienden van de St. W.H.O.E

 

Het adres van de St. W.H.O.E.

                                 

Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa
De Rozenhaag 7,
7325 EW Apeldoorn.


 

Jaarverslag

 

Omdat de WHOE een “ANBI” is, zijn wij verplicht om een jaarverslag op de site te zetten.

Jaarverslag van 2012 (pdf).

Jaarverslag van 2014 (pdf).

 

Jaarverslag van 2015 (pdf)

 

Jaarverslag van 2016 (pdf)

Jaarverslag van 2017 (pdf)

 

Baten- en lastenrekening 2017 (pdf)