Privacy-beleid

 

Ook onze stichting ontkomt niet aan de nieuwe privacywet.

Graag willen wij u informeren over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

Uw gegevens zoals naam, adres, tel.nr. en e-mailadres staan bij het bestuur in het dagelijks adressenbestand van de stichting WHOE.

Te weten in de computer van de secretaris en de computer van de co÷rdinator/PR-vrijwilliger.

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de correspondentie die u van de stichting krijgt, en zijn alleen in te zien door de secretaris en co÷rdinator/P.R. vrijwilliger.

 

E-mailberichten bedoeld voor meerdere meelevenden worden gericht aan de persoon die hem verstuurt, met een kopie in BCC aan allen, zodat uw emailadres niet zichtbaar is.

 

Giften ontvangen van meelevenden en anderen, staan bij de bank geboekt met naam en bedrag en zijn alleen in te zien door de penningmeester, secretaris en co÷rdinator/PR-vrijwilliger.

 

De gegevens van u als meelevenden van de stichting zullen nooit door de stichting aan derden worden verstrekt of verkocht!

 

Wanneer een meelevende aangeeft dat hij/zij geen interesse meer heeft in de werkzaamheden van de stichting W.H.O.E. (hij/zij laat zich uitschrijven) zullen alle gegevens van die persoon uit het adressenbestand worden verwijderd.